Những giấy tờ cần thiết khi du học Hàn Quốc

경희대학교 언어교육원 신청 안내

 

1. 비자신청 수속절차 Th tc các bước làm h sơ và đăng ký visa

입학 신청서류 제출(학생) -> 수속료 납부(베트남 사무소) -> 서류심사(학교) -> 서류심사 결과 통보(학교) -> 학비, 기숙사비 송금(학생) -> 표준 입학허가서 발급(학교) -> 비자 신청(학생) -> 출국

Np h sơ đăng ký nhp hc (Hc sinh) -> đóng l phí xét tuyn (văn phòng ti Vit Nam) -> Kim tra h sơ (Nhà trường) -> Thông báo kết qu h sơ (Nhà trường) -> Đóng hc phí (Hc sinh) -> Gi giy báo nhp hc (Nhà trường) -> Đến Lãnh s quán làm th tc xin visa (Hc sinh) -> Xut cnh.

 

2. 경희대학교 제출서류 H sơ gi đến đi hc Kyunghee

1) 입학 신청서 : Đơn xin nhp hc

2) 자기소개서 및 유학 목적 계획서 : Gii thiu bn thân và mc đích du hc

3) 여권 사본 : Bn sao công chng Passport

4) 고등학교 졸업증서 및 성적증명서(공증) : Bn sao công chng Bng tt nghip cp 3, Hc b cp 3

5) 대학교 졸업증서 및 성적증명서(공증) : Bn sao công chng bng tt nghip đi hc, Bng đim đi hc

6) 가족 전 세대 신분증명서(공증) : Bn sao công chng CMND toàn b thành viên trong gia đình

7) 호적부(공증) : Bn sao công chng H khu

8) 보증인의 직업증명서 수입증명서(최근 2년간) : Giy chng minh công vic, giy chng nhn thu nhp người bo lãnh trong 2 năm đ li, mi tháng t 18 triu tr lên. Trong giy chng minh thu nhp phi ghi mã s thuế công ty

9) 은행잔고 증명서 2매 (마감일 기준 30일 이내 발급) : 미화 10,000불 이상

02 bn xác nhn s dư tài khon ngân hàng: trên 10,000 USD

10) 최근 3개월 이내 사진 2 3cmx4cm(하얀색 배경 : 2 tm 3cmx4cm quc tế nn trng (3 tháng đ li)

11)건강진단서 2매(지정병원) : Giy khám sc khe

- Ch Ry Hospital : 201B Nguyn Chí Thanh, phường 12, Qun 5

Tel +84 28 3955 9856

- University Medical Center : 215 Đường Hng Bàng, phường 11, Qun 5

Tel+84 28 3855 4269

12) Topik, Ielts, Toeic 점수표 사본 : Copy bng chng nhn/ đim s ngoi ng Topik, IELTS, TOEIC…

 

3. 한국 영사관 제출 서류 H sơ gi đến Lãnh s quán Hàn Quc

1. 비자 신청서 : Đơn đăng ký Visa

 

2. 여권 : Passport

 

3. 사진 13.5cmx4.5m : 1 tm hình 3.5x4.5

 

4. 경희대학교 표준 입학허가서 : Giy báo nhp hc đi hc Kyunghee

 

5. 경희대학교 언어교육원 사업자등록증 사본 : Bn sao chng nhn đăng ký kinh doanh đi hc Kyunghee

 

6. 건강진단서 원본 : Giy khám sc khe

 

7. Visa Fee : 50$ (đóng bằng tiền VND theo tỉ giá hiện hành)

* 상기 서류 , 추가 서류가 필요한 경우도 있습니다.

Ngoài nhng giy t trên, có th s cn b sung thêm các giy t khác.

Xem thêm:

Các trường Hàn Quốc

Hướng dẫn Visa Du học Hàn Quốc

(Bài viết do YK Education thực hiện và giữ bản quyền. Vui lòng không sao chép hoặc trích dẫn dưới bất kỳ hình thức nào mà không dẫn nguồn. Xin cảm ơn)

Mời bạn thảo luận hoặc đánh giá về sản phẩm này
YK Education – Mở rộng Chân trời Du học

Để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất về dịch vụ, xin hãy nhanh chóng liên hệ với chúng tôi!